Ηλιούπολη: 17.360 ευρώ για την υπηρεσία "Εργασίες Δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργικής υποστήριξης πλατφόρμας για τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας οργάνωσης και φροντίδας των ζώων".

 

Με την αριθμ. πρωτ. οικ.14554/13.07.2021 Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης ανατέθηκε σε επιχείρηση η υπηρεσία «Εργασίες Δημιουργίας, ανάπτυξης και λειτουργικής υποστήριξης πλατφόρμας για τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας οργάνωσης και φροντίδας των ζώων» έναντι 17.369,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η ανωτέρω Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης έλαβε ΑΔΑ: ΩΔΟΥΩΡΥ-16Ψ, αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%9F%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%A5-16%CE%A8?inline=true και ελπίζουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία.