Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (21.07.2021).Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ιουστινιανού.

Σικελιανού & Νεράιδας.