Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης - ΕΟΔΠΗ: Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 𝟰) αύριο, Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021.

 


⚠️ Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 🔥 που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 𝟰).
🚒 Η Ομάδα μας θα βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή με περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή καθώς και με επανδρωμένα οχήματα.
⛔Σε εφαρμογή το ΜΕΤΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.
❗ Εφιστούμε την ανάλογη προσοχή και επαγρύπνηση σας.
‼️ Μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά τηλεφωνούμε άμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας (☎️ 𝟭𝟵𝟵).