Και 3η προσφυγή έκπληξη...

 


Πολλή δουλειά είχε σήμερα το πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής...

Εκτός από τις 2 προσφυγές που κατέθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ηλιούπολης κατά της απόφαση 240/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης περί "Έγκρισης ή μη μελέτης σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης" έκπληξη προκαλεί η 3η προσφυγή.

Μια δεκασέλιδη παρέμβαση στην οποία εκτός των άλλων ζητείται να ελεγχθεί αν η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι σύννομη με τις επιταγές των αντίστοιχων νόμων που ισχύουν στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων με παραχώρηση των ανταποδοτικών τελών σε ιδιώτες.

Με αυτά και με τα άλλα φαίνεται ότι το επόμενο σκίτσο του μήνα γνωστού σάιτ της πόλης δεν θα έχει μόνο του τον Γαβριήλ Αραμπατζή έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής...