Τέσσερις (4) έκτακτες διακοπές ύδρευσης στην Ηλιούπολη σήμερα (14.07.2021) - Τι συμβαίνει επιτέλους;

 


Παπανικολή και Ζαϊμη

Δροσίνη και Λυκούργου

Χρυσοστόμου Σμύρνης και Παναγούλη

Τίρυνθος και Κνωσού

14/7/2021
(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Παπανικολή και Ζαϊμη
14/7/2021
(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Δροσίνη και Λυκούργου
14/7/2021
(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Χρυσοστόμου Σμύρνης και Παναγούλη
14/7/2021
(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Τίρυνθος και Κνωσού