Τα πέντε (5) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (23.07.2021).

 


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/170/οικ.14187/13.7.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,

με θέματα:

1.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη «Συμπλήρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2313/2020 απόφαση του ΣτΕ)».


2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (8η), έτους 2021.


3.Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», έτους 2021.


4.Έγκριση ή μη απολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Εθνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την ψυχική υγεία «ΠΟΣΟΨΥ».


5.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.