Δήμος Ηλιούπολης: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη "Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης".


Η σχετική με Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη "Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης" Απόφαση αριθμ. 104/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε  εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9C0%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A4%CE%A30?inline=true

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 104/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη «Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δόμησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Καλαβρυτινού,, που εισηγήθηκε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 108/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία – σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.13788/5.7.2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών, κ. Σεφτελή – ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής: 

Διατύπωση αντιρρήσεων για τη «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από την Λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές λόγω της πρότασης διευθέτησης με τεχνικά έργα ασύμβατα με το περιβάλλον,

Θετική γνώμη που αφορά την «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από την οδό Σαρανταπόρου μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης διότι συμμορφώθηκε με την υπ’ αριθ. 1915/2017 Απόφαση του ΣτΕ. και αφού σε μελλοντική μελέτη διευθέτησης, σε αποκατάσταση κλειστού τμήματος δεν θα προκύψει ανάγκη αλλαγής οριοθέτησης, 

Καταρχήν θετική γνώμη που αφορά την «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από τις πηγές έως την οδό Σαρανταπόρου με επιφύλαξη λόγω τοπογραφικών διαγραμμάτων σε υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ χαμηλής ακρίβειας, ζητείται η διόρθωση της μελέτης τοπικά με την μετατόπιση των γραμμών οριογραμμών και πλημύρας με τα προτεινόμενα έργα της μελέτης, στην περιοχή που καθορίζονται από τα σημεία ΚΝ16,ΚΝ17,ΚΝ18, ΚΝ141 και ΚΝ 142. του Ο.Τ 62 στην συμβολή των οδών Ηρακλέους και Πορφύρα, και την μετατόπιση των γραμμών οριογραμμών και πλημύρας της μελέτης στα σημεία ΚΝ137 και ΚΝ 22., του Ο.Τ. 77. πλησίον της οδού Μενάνδρου. 

Σχεδιασμός του ρέματος στα τμήματα από την Λ. Μ. Αντύπα έως την οδό Σαρανταπόρου και από την οδό Ασκληπιού έως την Λ. Βουλιαγμένης για την αποκατάστασή της αρχικής κοίτης του ως ανοιχτό, την απομάκρυνση των διαμορφώσεων της κοίτης στην περιοχή της λιθεπένδυτης ανοιχτής διατομής, τον σχεδιασμό όλου του κοινοχρήστου χώρου εκτός οριοθέτησης και ρυμοτομικών γραμμών και την καθαίρεση τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών και διαμόρφωση της παραρεμάτιας περιοχής. Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβουλοι και η εκπρόσωπος της ΚΙ.Π.Η., κ. Δημητρίου, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, κατέθεσαν τις προτάσεις τους και τοποθετήθηκαν αναλυτικά επί του θέματος. 

(Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποχώρησαν οι κ.κ. Αραμπατζής και Μανιάτης) 

Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται αναλυτικά στα πρακτικά και τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας η οποία διαμορφώθηκε ως εξής: 

Αντζινάς Ιωάννης, ναι 

Σεφτελής Κων/νος, ναι 

Πούλος Ιωάννης, ναι 

Βιδάλης Παναγιώτης, ναι 

Γεωργάκης Σταύρος, ναι 

Χωματά Αικατερίνη, ναι 

Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, ναι με τις επισημάνεις του κ. Παπαδόπουλου 

Σερέτη Χριστίνα, απούσα Μπασούρης Μαρίνος, ναι με τις επισημάνεις του κ. Παπαδόπουλου

Καλλαρύτης Χρήστος, ναι με τις επισημάνεις του κ. Παπαδόπουλου 

Ζαννιάς Αναστάσιος, απών 

Παπαδόπουλος Κων/νος, ναι με τις επισημάνεις του 

Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, ναι με τις επισημάνεις του κ. Παπαδόπουλου 

Γρηγορέας Ιωάννης, απών 

Ευσταθίου Αναστάσιος, ναι Καρανδρέας Παναγιώτης, απών

Κουρής Μιχαήλ, ναι 

Τσουκαλάς Ανδρέας, ναι 

Ταμβάκος Δημήτριος, απών 

Κοκοτίνης Χρήστος, ναι 

Ασβεστάς Δημήτριος, απών 

Κονδύλης Απόστολος, ναι 

Αραμπατζής Γαβριήλ, απεχώρησε 

Αμουργιανός Αλέξανδρος, απών 

Αθανασίου Αθανάσιος, απών 

Καραχάλιου Αλεξάνδρα, απούσα 

Τσατσούλη Αναστασία, όχι ως σύνολο 

Κούλια Ζωή, όχι ως σύνολο 

Χιωτέλης Ιωάννης, όχι ως σύνολο 

Στυλιάρας Θωμάς, όχι ως σύνολο 

Στασινόπουλος Απόστολος, ναι 

Μανιάτης Πέτρος, απεχώρησε 

Σόφης Γεώργιος, λευκό 

Γιαννόπουλος Γεώργιος, απών 

Πανταζόπουλος Ηλίας, απών 

Σκλαβενίτη Ιωάννα, ναι 

Καλούδης Κων/νος, ναι 

Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, ναι 

Κόκλας Παναγιώτης, ναι 

Αγγελή Μαρία, ναι 

Χρυσουλάκης Φώτιος, απών 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την διατύπωση αντιρρήσεων για τη «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από την Λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές λόγω της πρότασης διευθέτησης με τεχνικά έργα ασύμβατα με το περιβάλλον, 

Την θετική γνώμη που αφορά την «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από την οδό Σαρανταπόρου μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης διότι συμμορφώθηκε με την υπ’ αριθ. 1915/2017 Απόφαση του ΣτΕ. και αφού σε μελλοντική μελέτη διευθέτησης, σε αποκατάσταση κλειστού τμήματος δεν θα προκύψει ανάγκη αλλαγής οριοθέτησης, 

Την καταρχήν θετική γνώμη που αφορά την «μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης» από τις πηγές έως την οδό Σαρανταπόρου με επιφύλαξη λόγω τοπογραφικών διαγραμμάτων σε υπόβαθρα ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ χαμηλής ακρίβειας, ζητείται η διόρθωση της μελέτης τοπικά με την μετατόπιση των γραμμών οριογραμμών και πλημύρας με τα προτεινόμενα έργα της μελέτης, στην περιοχή που καθορίζονται από τα σημεία ΚΝ16,ΚΝ17,ΚΝ18, ΚΝ141 και ΚΝ 142. του Ο.Τ 62 στην συμβολή των οδών Ηρακλέους και Πορφύρα, και την μετατόπιση των γραμμών οριογραμμών και πλημύρας της μελέτης στα σημεία ΚΝ137 και ΚΝ 22., του Ο.Τ. 77. πλησίον της οδού Μενάνδρου. 

Τον σχεδιασμό του ρέματος στα τμήματα από την Λ. Μ. Αντύπα έως την οδό Σαρανταπόρου και από την οδό Ασκληπιού έως την Λ. Βουλιαγμένης για την αποκατάστασή της αρχικής κοίτης του ως ανοιχτό, την απομάκρυνση των διαμορφώσεων της κοίτης στην περιοχή της λιθεπένδυτης ανοιχτής διατομής, τον σχεδιασμό όλου του κοινοχρήστου χώρου εκτός οριοθέτησης και ρυμοτομικών γραμμών και την καθαίρεση τυχόν υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών και διαμόρφωση της παραρεμάτιας περιοχής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.