Ηλιούπολη: Για ποιον λόγο αυτή η διαφορά κ. Δήμαρχε ;

Καταρχήν συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κ. Ευαγγελία Αντωνίου και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ».

Η υπηρεσία παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. από 19.034 ευρώ (15.350€ συν ΦΠΑ 24% 3.684) πέρυσι στα  5.952 ευρώ (4.800€ συν ΦΠΑ 24% 1.152,00 €) φέτος όπως αναγράφουν οι αντίστοιχες αποφάσεις στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για ποιον λόγο αυτή η διαφορά κ. Δήμαρχε;

Διαβάζουμε την Απόφαση 110/08.07.2020 του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A9%CE%9A%CE%9F%CE%95%CE%98%CE%A5-%CE%9D5%CE%9E?inline=true

Ηλιούπολη, 8-07-2020 Αρ. πρωτ. :- 110-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε την υπηρεσία παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», σύμφωνα με την μελέτη με αρ. 3/1-6-2020, στην «ΛΕΦΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 71, με Α.Φ.Μ. 800857114 Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, στο συνολικό ποσό των 19.034,00 € (15.350,00€ συν ΦΠΑ 24% 3.684,00) μετά από έρευνα της αγοράς και διότι είναι εντός του ενδεικτικού κόστους σύμφωνα με την προσφορά της.

Διαβάζουμε την Απόφαση 123/01.07.2021 του Προέδρου της Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9B8%CE%9F%CE%95%CE%98%CE%A5-7%CE%97%CE%A1?inline=true

Ηλιούπολη, 1/7/2021 Αρ. πρωτ. : 123

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε την υπηρεσία παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», σύμφωνα με την μελέτη με αρ. 3/2-6-2021, στην εταιρεία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση του νομού Αττικής, επί της οδού Δεξαμενής αρ.48, με Α.Φ.Μ. 998709486 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας στο συνολικό ποσό των συνολικού ποσού 5.952,00 € (4.800,00 € συν 1.152,00 € ΦΠΑ 24% ), μετά από έρευνα της αγοράς και διότι είναι εντός του ενδεικτικού κόστους σύμφωνα με την προσφορά της.