Σχετικά με ακυρώσεις πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες.

 


Σχετικά με ακυρώσεις πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες.
Μετά από σημαντικά μεγάλο αριθμό καταγγελιών καταναλωτών για 16 αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν εντός της Ε.Ε. ως προς το θέμα της αντιμετώπισης των ακυρώσεων πτήσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών, κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να προβούν σε βελτιώσεις με βάση κατάλογο μέτρων που εκπόνησε η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας των Κ-Μ (Consumer Protection Cooperation Network).

Τα μέτρα αυτά είναι:

-Διαφάνεια στην επικοινωνία. Οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιρειών και οι ειδοποιήσεις των επιβατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να ενημερώνουν τόσο για το δικαίωμα στην επιστροφή χρημάτων όσο και για το δικαίωμα των επιβατών να λαμβάνουν κουπόνι ή να αλλάξουν το εισιτήριό τους για κάποιο άλλο ταξίδι.

-Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης από τις αεροπορικές εταιρείες.
-Επιλογή μεταξύ έκδοσης κουπονιού και επιστροφής χρημάτων. Η αξίωση επιστροφής χρημάτων από τους επιβάτες δεν πρέπει να καθίσταται δυσκολότερη από την αξίωση για χορήγηση κουπονιού, ούτε να παρεμποδίζεται.
-Εξαργύρωση κουπονιών. Σε περίπτωση που παρασχέθηκαν κουπόνια στους επιβάτες χωρίς άλλη επιλογή, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ενημερώσουν τους καταναλωτές ότι μπορούν να επιστρέψουν τα κουπόνια, εφόσον το επιθυμούν.

-Παράταση ισχύος των κουπονιών. Εφόσον η εταιρεία παρείχε κουπόνια αντί επιστροφής χρημάτων στους επιβάτες, τότε τυχόν παράταση της περιόδου ισχύος τους θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν συμφωνίας με τους επιβάτες και όχι μονομερώς από την εταιρεία. Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται ευκρινώς για το δικαίωμά τους στην επιστροφή χρημάτων.

-Οι επιβάτες που αγόρασαν εισιτήρια μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου ή μέσα από πλατφόρμες κρατήσεων, θα πρέπει και αυτοί να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τα δικαιώματά τους στις περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να σχεδιάζουν έτσι τις διαδικασίες κράτησης ώστε να επιτρέπουν στους επιβάτες να διεκδικήσουν αποζημίωση απευθείας από την αεροπορική εταιρεία όταν αυτό είναι απαραίτητο.

-Χωρίς επιπρόσθετα κόστη για τους καταναλωτές. Η επιστροφή χρημάτων για πτήσεις που ακυρώθηκαν από τις αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετα κόστη συναλλαγής όπως είναι τα τέλη υπηρεσιών πληρωμών.

-Επιστροφή χρημάτων εντός 7 ημερών από την ακύρωση. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες που ερωτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβησαν σε επιστροφή χρημάτων στους επιβάτες εντός του 7ημέρου που προβλέπεται. Οι αεροπορικές εταιρείες πλέον οφείλουν να διασφαλίσουν ότι θα τηρούν τον κανόνα για όλες τις νέες κρατήσεις, ενώ οι εκκρεμείς περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτική πληροφόρηση στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/.../enforc.../coordinated-actions_en...