Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για πολλούς παραλήπτες.


 

Κοινή ανακοίνωση ΟΜ Α & Β ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ηλιούπολης

Υπέρ της διαφύλαξης του ρόλου και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά της αδρανοποίησής του για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την πόλη (π.χ. ηλεκτροφωτισμός)
Με την παρούσα ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ηλιούπολης θα ήθελε να ενημερώσει τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες σχετικά με τις θέσεις του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων, ο οποίος διαβλέπουμε πως –με διάφορες κινήσεις- υπονομεύεται. Αφορμή αυτής της ανακοίνωσης είναι και το ζήτημα που έχει ανακύψει στην πόλη σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό και τη διαδικασία –μέσω της Οικονομικής Επιτροπής- εκχώρησης σε ιδιώτες για 12 χρόνια της λειτουργίας και συντήρησής του άνευ διαλόγου και διαβούλευσης σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου.
Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής για την τοπική αυτοδιοίκηση με εργαλείο τον «Κλεισθένη», στόχευσε στην ενίσχυση της δημοκρατικής έκφρασης και της αντιπροσωπευτικότητας καθώς και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καταργώντας το ποσοστό-όριο για την εισαγωγή στα Δημοτικά Συμβούλια. Επιπλέον με την εφαρμογή της απλής αναλογικής με τον «Κλεισθένη» στις εκλογές του 2019, στόχος ήταν τα νέα δημοτικά συμβούλια που θα προέκυπταν να είναι αντιπροσωπευτικά της βούλησης των δημοτών αλλά και να προωθούν την κουλτούρα της συνεργασίας και της συνεχούς διαβούλευσης των συμμετεχόντων στα δημοτικά συμβούλια.
Η καλή λειτουγία των δήμων στα πλαίσια της απλής αναλογικής, προϋπέθετε οι διοικήσεις των δήμων και τα δημοτικά συμβούλια να βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευη ανά θέμα, ώστε να οι όποιες αποφάσεις για τα τοπικά θέματα να προέρχονται μέσα από την βάσανο της συζήτησης και της ενεργούς συμμετοχής, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στους δημότες.
Επιπλέον, όσον αφορά στα ζητήματα ηλεκτροφωτισμού των Δήμων, δόθηκε η δυνατότητα σε Δήμους να υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα έργα αναβάθμισης με κάλυψη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη συνδρομή και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Τι κάνει η ΝΔ
Εντός του 2019 και πριν ακόμη καλά καλά η μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη» και της απλής αναλογικής δοκιμαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, η ΝΔ μέσω του νόμου Θεοδωρικάκου, στον όνομα της καταπολέμησης της ακυβερνησίας των Δήμων, προχώρησε σε αντιμεταρρυθμίσεις αφαιρώντας συνεχώς κρίσιμες αρμοδιότητες από τα Δημοτικά Συμβούλια (δανειοδοτήσεις ΟΤΑ, διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση, ηλεκτροφωτισμός κ.ά) και παραχωρώντας τες στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων. Στην ουσία υποβαθμίζει όσο μπορεί το ρόλο των δημοτικών συμβουλίων μετατρέποντας τα είτε σε χειροκροτητές είτε σε «όμιλους προβληματισμού» χωρίς κρίσιμες αρμοδιότητες.
Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η παρούσα κυβέρνηση προηγουμένως είχε φροντίσει να παραχωρήσει την υποχρεωτική πλειοψηφία (5 τουλάχιστον στα 9 μέλη) των Οικονομικών Επιτροπών, σε όλους τους δήμαρχους ανεξαιρέτως, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πλαστές πλειοψηφίες στις επιτροπές, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμμία σχέση με τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, και οι οποίες έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για σημαντικότατα θέματα, ερήμην του δημοτικού συμβουλίου.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση τελικά δίνει το «πράσινο φως» σε δημοτικές αρχές να προχωρούν -χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς διαβούλευση, χωρίς καν συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια- σε κρίσιμες αποφάσεις δεσμεύοντας για πολλά χρόνια το μέλλον των Δήμων τους, με δυνατότητα ακόμα και να παραχωρούν σε ιδιώτες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης πρασίνου, και μετατρέποντας τα όργανα του Δήμου σε πολλές περιπτώσεις σε γραφεία απευθείας αναθέσεων.
Συμπερασματικά
Είναι προφανές ότι «ακολουθώντας ή εφαρμόζοντας απλά την ισχύουσα νομοθεσία», δεν καλύπτονται τα ποιοτικά κριτήρια της διαβούλευσης και της ευρείας συζήτησης ενός τόσο σημαντικού θέματος, τόσο εντός δημοτικού συμβουλίου όσο και εκτός. Κατά την γνώμη μας, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που οφείλει να εξετάζει τα θέματα αναλυτικά και διεξοδικά, να συγκρίνει προτάσεις που είναι προς το συμφέρον της πόλης, με ευρεία διαβούλευση. Ταυτόχρονα, εφόσον έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω, μπορούμε όλες και όλοι να τοποθετηθούμε δημόσια επ’ αυτών, χωρίς δηλαδή να προκαταλαμβάνουμε αποφάσεις που στο χώρο μας λαμβάνονται με συλλογικές διαδικασίες και διαβούλευση.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν εισαγωγικά και αναλύθηκαν στη συνέχεια, θέλουμε μέσω αυτής της παρέμβασης να εξηγήσουμε πως είμαστε αντίθετοι ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόταση αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού στην Ηλιούπολη, καθώς εκτιμούμε πως η μετατροπή των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων σε κυρίαρχο όργανο άσκησης τοπικής εξουσίας αλλοιώνει την εκφρασμένη, μέσω των εκλογών, βούληση των πολιτών και ανοίγει τους ασκούς του αιόλου στο όνομα μιας έωλης «κυβερνησιμότητας», χωρίς εν προκειμένω να εισερχόμαστε σε τεχνικής φύσεως ζητήματα.
Εμείς, επιμένουμε στο διάλογο και καλούμε για τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και ενημέρωση επί του θέματος, για τη μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους για την πόλη και τους κατοίκους της.