Ηλιούπολη - Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ: Αναβάθμιση της οδού Απόλλωνος σε συλλεκτήρια οδό!!!

 

Μέτρα - Δράσεις - Παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

Διαχείριση κυκλοφορίας/προσβασιμότητας του κύριου οδικού δικτύου - Βελτίωση οδικής ασφάλειας (Προτεραιότητες 1,3) 

Κύριες προτάσεις στο Κύριο οδικό δίκτυο που επηρεάζουν την λειτουργική ιεράρχηση

Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας 5ετίας: 

Μονοδρόμηση της συλλεκτήριας οδού Αρχιμήδους και δημιουργία λειτουργικού ζεύγους μονοδρόμων με την οδό Απόλλωνος. Ως εκ τούτου, η οδός Απόλλωνος αναβαθμίζεται σε συλλεκτήρια οδό.


ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τους κατοίκους  της οδού Απόλλωνος κ.κ. της Δημοτικής Αρχής τους ρώτησε κάποιος αρμόδιος;