Ηλιούπολη: Τι συμβαίνει κ. Πούλο με το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης;

 


Για ποιο λόγο κ. αντιδήμαρχε να υπάρχει μόνο μια φαρμακοποιός στο κοινωνικό φαρμακείο και γιατί δεν δίνεται άμεση λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει;

Καλές οι επικοινωνιακές ανακοινώσεις του Δημάρχου - το έχουν άλλωστε ζητήσει όλες οι δημοτικές παρατάξεις για να παραταθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων λόγω  «COVID» αλλά για να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό τι κάνετε; 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηλιούπολης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης

https://www.ilioupoli.gr/dimos/social/koinoniko-farmakeio
Η πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 .

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 243.360,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης εντάσσεται η λειτουργία της Δομής Κοινωνικό Φαρμακείο :
Μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου διανέμονται σε τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο και τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του, το Κοινωνικό Φαρμακείο υλοποιεί ενέργειες Δικτύωσης και Δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίσει χορηγίες και συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους. Επίσης θα γίνονται δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνεργασίας με κοινωνικές ομάδες, συλλόγους κλπ.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο εδρεύει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτήριο του Δήμου όπου στεγάζεται το Α’ ΚΑΠΗ, επί των οδών Ιάσονος & Καραμανλή.

Από τις αρχές του 2018 το Φαρμακείο, στελεχωμένο πλέον με το απαραίτητο προσωπικό (Φαρμακοποιός και Κοινωνικός Λειτουργός) λειτουργεί με πλήρες ωράριο 8:00-16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, για την εξυπηρέτηση του κοινού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου για 3 έτη. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 126.360,00 € που αφορά δαπάνες προσωπικού και έως ποσοστό 30% αυτού για λοιπές λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του υποέργου.

TΡΙΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί συνδημότες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας έχει συμπληρώσει πλέον τρία χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας.

Η λειτουργία της εν λόγω Δομής υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δ. Ηλιούπολης με MIS 5001378».

Με πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση δωρεάν παροχής φαρμακευτικών ειδών, κατά την διάρκεια των τριών αυτών ετών έχουν εξυπηρετηθεί περί τα 480 ωφελούμενα άτομα. Πρόκειται για Δημότες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και το Κοινωνικό Φαρμακείο τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό. H πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων δημοτών λαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρειάζονται σε μηνιαία βάση.

Στην τριετή λειτουργία της Δομής, ο αριθμός των ωφελούμενων αυξάνεται συνεχώς και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας καταφέρνει με επιτυχία να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. Από την έναρξη της πανδημίας της νόσου COVID-19, το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργούσε καθημερινά, εξυπηρετώντας τους δικαιούχους του, αλλά και κάνοντας εγγραφές νέων δικαιούχων, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια υποστήριξης οικονομικά ευπαθών κατοίκων του Δήμου Ηλιούπολης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Κοινωνικό Φαρμακείο γίνονται εγγραφές οποιαδήποτε στιγμή, με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όποιος κάτοικος της πόλης μας ενδιαφέρεται να εγγραφεί ή να κάνει δωρεά, το Κοινωνικό Φαρμακείο βρίσκεται επί των οδών Καραμανλή 12 και Ιάσωνος εντός του Α’ ΚΑΠΗ.

Λόγω της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και για την προστασία της υγείας των δημοτών, πριν την προσέλευση στο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης (ραντεβού).

Ευχαριστούμε όλους τους συνδημότες, τις φαρμακευτικές εταιρίες, τους συλλόγους, τα κοινωνικά φαρμακεία άλλων δήμων και διάφορους άλλους φορείς και δομές που με τις δωρεές τους σε φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα και υγειονομικό υλικό στήριξαν το έργο μας και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2109949843, πληροφορίες Αρβανίτη Χριστίνα.

Για να δείτε την αίτηση του Κοινωνικού Φαρμακείου πατήστε εδώ.

 


Η πράξη "Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου ως υποέργο της εν λόγω πράξης για 5 έτη.