Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης: Η πρότασή μας για τη Μελέτη Οριοθέτησης της Πικροδάφνης, στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 


1 Ιουλίου 2021

Καταθέσαμε την πρότασή μας  για τη Μελέτη Οριοθέτησης της Πικροδάφνης, στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης (δείτε πιο κάτω όλα τα έγγραφα).

  • Σκεπτικό καθορισμού οριογραμμών

Στη σελ. 145 – 7.2. της Τεχνικής Έκθεσης της Μελέτης Οριοθέτησης αναγράφεται:

«Η πρόταση διευθέτησης στην κοίτη του ρέματος Πικροδάφνης επί της οποίας στηρίζεται η μελέτη οριοθέτησης, θεωρείται ως μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ρέματος ως αποδέκτη επιφανειακών υδάτων, όσο και για τη διασφάλιση και αποκατάσταση του εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος».

Αρχικά θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι από το βαθμό που θα επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι επιδιωκόμενοι σκοποί εξαρτάται η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που διασχίζει το ρέμα, ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, η ποιότητα του μικροκλίματος, του ατμοσφαιρικού αέρα και της αισθητικής των τοπίων και γενικότερα η ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Επιπρόσθετα είναι ανάγκη να θυμίσουμε σε όσους επεξεργάζονται την οριοθέτηση κάθε ρέματος, ότι κάθε οριοθέτηση ρέματος είναι μοναδική ευκαιρία η Δημόσια Διοίκηση να μην επαναλάβει τα άπειρα λάθη του παρελθόντος και να προσπαθήσει να διατηρήσει και προστατέψει ό,τι μπορεί να προστατευθεί, προκειμένου να μειώσει πιθανές μελλοντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και αγαθά…

  • Οριοθέτηση

Τα σημεία στα οποία προτείνουμε να γίνουν απαραίτητα επεκτάσεις οριoγραμμών (από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις πηγές) είναι:

  1. Παιδική χαρά Τζαβέλλα και Βουλιαγμένης, ολόκληρη η έκτασή της είναι κομμάτι της Πικροδάφνης (σύμφωνα και με τους επισυναπτόμενους χάρτες της πόλης), οπότε είναι αυτονόητο οτι πρέπει να συμπεριληφθεί εξολοκλήρου μέσα στην οριογραμμή του ρέματος και όχι τμήμα της.
  2. Στην παραρεμάτια περιοχή κοντά στην παιδική χαρά της Τζαβέλλα, στα Ο.Τ. 61 & 62, να γκρεμιστούν όλα τα κτίσματα και οι κατασκευές που βρίσκονται εκτός ρυμοτομικής γραμμής και να επεκταθεί η οριογραμμή της Πικροδάφνης (σύμφωνα και με τους επισυναπτόμενους χάρτες της Ηλιούπολης).
  3. Σε όλο το μήκος του ανοιχτού ρέματος στην Ηλιούπολη να συμπεριληφθούν όλες οι εκτάσεις πρασίνου που βρίσκονται και στις δύο μεριές του ρέματος και όχι τμήματά τους. 
  4. Επιβάλλεται να αποκατασταθεί το τμήμα του ρέματος, μήκους 500μ. που είναι χτισμένο με πέτρες.
  5. Να οριοθετηθεί ο μικρός κλάδος που εκβάλλει στην Πικροδάφνη στη φυσική της κοίτη, μετά τον ορθογωνικό αγωγό στο γήπεδο ΔΙΑΝΑ.
  6. Να οριοθετηθούν και οι λοιποί κλάδοι της Πικροδάφνης που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος Καρέα.
  7. Να οριοθετηθούν τα πάρκα Ναυαρίνου και Καλαβρύτων (μπαζωμένα τμήματα του κλάδου Καρέα) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος της Πικροδάφνης, με περιβαλλοντική αξία που χρήζει προστασίας, όπως και το άρθρο 1, παρ 9, περ. γ του ν. 4258/14, ορίζει.

Τα δύο πάρκα, Ναυαρίνου και Καλαβρύτων, καθώς τα παραρεμάτια άλση και η παιδική χαρά της Τζαβέλλα, πρέπει να προστατευθούν και να παραμείνουν αμιγώς εκτάσεις πυκνού πρασίνου, γιατί, εκτός όλων των άλλων ευεργετημάτων τους, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην απορρόφηση των επιφανειακών υδάτων και την εκτόνωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. 

  • Επεμβάσεις

Ως προς το είδος των κατά τόπους απαιτούμενων επεμβάσεων, η οριοθέτηση της Πικροδάφνης μπορεί να είναι μία πρώτη και καλή ευκαιρία να εφαρμοστούν στην Ελλάδα μέθοδοι Φυσικής Μηχανικής, για την αύξηση του αντιπλημμυρικού ρόλου του ρέματος, τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των φυσικών οικοσυστημάτων, τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την οχύρωση των πόλεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ήδη αντιμετωπίζουμε…. 

Δείτε όλα τα έγγραφα και περισσότερα ΕΔΩ


Ευαγγελία Δημητρίου
--
      Κι.Π.Η.-  Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
      Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη  
      Τ.:2109730215-K.:6944683652
      F.: 2118005508, 2109718162
      kin.pol.il@gmail.com
      http://www.kipi.gr
      Facebook:
      Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης(Κι.Π.Η.)