Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης: Οριοθέτηση Πικροδάφνης - Τα Μελανά Σημεία στην Ηλιούπολη.


-Η οριοθέτηση σύμφωνα με τη ΣτΕ 1242/2008 ΔΕΝ περιλαμβάνει όλο το εύρος της παλαιάς κοίτης, όπως φαίνεται στο ρυμοτομικό του 1962.

-Ισχύει το ίδιο και για το τμήμα του ρέματος από Σαρανταπόρου έως τη Διάνα , το οποίο έχει υποκατασταθεί με τεχνικό έργο.

-η μελέτη οριοθέτησης είναι ελλιπής και δεν περιλαμβάνει προσδιορισμό της φυσικής κοίτης , σε όλο της το μήκος από Βουλιαγμένης ως πηγές.

-Παραλείπεται η οριοθέτηση κλάδου Καρέα , ο οποίος έχει υποκατασταθεί με τεχνικό έργο . Λείπει η οριοθέτηση της φυσικής κοίτης.

-Στην οριοθέτηση του κλάδου Καρέα δεν συμπεριλαμβάνονται τα άλση Καλαβρύτων και Ναυαρίνου , που ανήκουν στην ρεμάτια ή παραρεμάτια περιοχή του κλάδου Καρέα .


-Η ύπαρξη των αλσών δίνει μια ευκαιρία για αποκατάσταση του ρέματος Καρέα τουλάχιστον κατά μήκος των γραμμικών αλσών Καλαβρύτων και Ναυαρίνου.
-Αυθαίρετα : Ο.Τ.62 και Ο.Τ. 61.

Στην δεξιά όχθη μεταξύ των οδών Κέκροπος και Ασκληπιού η παραρεμάτια ζώνη συνορεύει απευθείας με τα Ο.Τ.62 και Ο.Τ. 61, χωρίς να υπάρχει παραρεμάτιος δρόμος.

-Στην περιοχή αυτή

α)Ένα τριώροφο και ένα διώροφο στο Ο.Τ.62 καθώς και ένα μονώροφο στο Ο.Τ.61 έχουν επεκταθεί σημαντικά προς τη μεριά του ρέματος.

β)Όλα τα οικόπεδα έχουν επεκτείνει τους κήπους τους (στο Ο.Τ.61 τους διπλασιάζουν) όπως φαίνεται στα σχέδια οριοθέτησης

-Ως συνήθως η προτεινόμενη γραμμή οριοθέτησης περνάει μακριά από κάθε είδους αυθαίρετη κατασκευή ή/ και καταπάτηση, επιτρέποντας τους να νομιμοποιηθούν, καθώς κανονικά δεν θα μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών του ν4495/17, ως απέχοντα απόσταση μικρότερη των 50 μ από τη βαθιά κοίτη του ρέματος.