Ανακοίνωση Δημάρχου Ηλιούπολης για την Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΩΦΕΛΗ ΤΡΟΠΟ - ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Το ανεπαρκές, απαρχαιωμένο και προβληματικό δίκτυο δημοτικού φωτισμού ήταν και παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της Ηλιούπολης, που η σημερινή δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να επιλύσει, με σύγχρονο και νόμιμο τρόπο, επιστημονικά αδιαμφισβήτητο και οικονομικά επωφελή για τον Δήμο και τον Δημότη.
Με την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ο Δημότης θα επωφεληθεί από την αναβάθμιση του φωτισμού, θα αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειάς του και ο Δήμος θα έχει μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων, που θα οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών.
Η διπλή απόπειρα διενέργειας διαγωνισμού για την αντικατάσταση του δικτύου με φωτιστικά LED, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, απέτυχε παταγωδώς για λόγους που έχουν αναλυθεί επαρκώς στο παρελθόν και η υπόθεση έχει ήδη πάρει την οδό της δικαιοσύνης.
Ως υπεύθυνη διοίκηση αναθέσαμε σε εξωτερικό ανεξάρτητο ειδικό μελετητή, την μελέτη βιωσιμότητας του έργου, ώστε να μελετήσει τα πιθανά σενάρια χρηματοδότησης και να προτείνει την ορθότερη λύση.

Οι τρεις βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης, ήταν:
1.Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου, ως προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, με την συνολική εγγύηση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών να διέπεται από τις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και την συνολική ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που θα έπρεπε να ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό.

2.Χρηματοδότηση με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών, αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια μιας πολυετούς Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή έχει Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά στον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.

3.Χρηματοδότηση με 100% δανεισμό, ως προμήθεια εξοπλισμού και αποπληρωμή γενικά από όλα τα έσοδα του Δήμου, τακτικά και έκτακτα και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) κλπ και μάλιστα ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης, με επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και 20 ετών και σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Τονίζεται ότι προφανώς για την λήψη του δανείου, απαιτείται εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων του Δήμου μας.
H συνολική εγγύηση του εξοπλισμού θα είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και ο Δήμος αναλαμβάνει το σύνολο του ρίσκου.
Με δεδομένα ότι ο Δήμος Ηλιούπολης δεν διαθέτει την οικονομική επάρκεια για να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο με ίδιους πόρους (1η Επιλογή) και ότι η προσφυγή σε δανεισμό αποτελεί μια πιο δαπανηρή σε βάθος 12ετιας και εξαιρετικά επισφαλή μέθοδο, που δημιουργεί μεγάλο ρίσκο στα οικονομικά του Δήμου (3η Επιλογή), προτάθηκε από τον Μελετητή η χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα (2η Επιλογή), ως μονόδρομος, κατά την παρούσα χρονική στιγμή.
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:
•Η «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων στο Δήμο Ηλιούπολης».

•Ο Δήμος Ηλιούπολης θα γίνει ο 43ος Δήμος στην Ελλάδα, που θα αναβαθμίσει τον φωτισμό του με αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο.

•Θα αντικατασταθούν συνολικά 5.053 παλαιά φωτιστικά με νέα σύγχρονα, τεχνολογίας LED, που θα εξασφαλίζουν εξαίρετο φωτισμό, πολύ πιο ισχυρό από τον παλαιό και με πολύ μεγάλη οικονομία, της τάξης του 73%, με ρύθμιση φωτισμού από 20% έως 100%, ανά κλάδους και σε περίπου 2.000 φωτιστικά σημεία, για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

•Για την υλοποίηση του έργου θα προκηρυχθεί Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής.

•Ο κεντρικός έλεγχος και χειρισμός του συστήματος, με την εγκατάσταση ασυρμάτου δικτύου μεταφοράς δεδομένων χαμηλής κατανάλωσης και ευρείας κάλυψης, βασιζόμενο σε νέα τεχνολογία που εξασφαλίζει την διασύνδεση μεγάλου πλήθους κατανεμημένων και συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών αισθητήρων για την μεταφορά δεδομένων. Το δίκτυο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο σε εφαρμογές τηλεμετρίας, όπως έξυπνη καταγραφή κατανάλωσης ύδρευσης, έλεγχο απωλειών νερού, καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων, κλπ.

•Το κεντρικό σύστημα ελέγχου και τηλεχειρισμού, πρακτικά εκμηδενίζει τον χρόνο για τον εντοπισμό βλάβης, με βέβαιο αποτέλεσμα την ταχεία αντικατάσταση των λυχνιών και την αποκατάσταση των βλαβών.

•Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνω του 60%.
Η εισήγηση της διοίκησης, βασισμένη στα παραπάνω αναλυτικά στοιχεία και παρουσία του εξωτερικού συμβούλου, που απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που σύμφωνα με τον νόμο έχει την ευθύνη και την δυνατότητα λήψης απόφασης για το θέμα, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να δηλώνουν ότι απέχουν, χωρίς να διατυπωθούν αντιρρήσεις και εναντιώσεις.
Η διοίκηση, όπως δεσμεύτηκε, θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να αναλυθεί λεπτομερειακά το θέμα και να έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Η πόλη μας δικαιούται να διαθέτει σύγχρονο, αποτελεσματικό και οικονομικό δημοτικό φωτισμό και αυτή η ανάγκη δρομολογήθηκε ήδη.
Καλούμε τους δημότες να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και την σπουδαιότητα του έργου αυτού και να το στηρίξουν.
Ακόμα καλούμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα για την επιλεγείσα μέθοδο, να εκφράσουν τεκμηριωμένα τις όποιες ανησυχίες ή αντιρρήσεις τους και να απέχουν από μια στείρα αντιπολιτευτική τακτική, γιατί μόνο έτσι θα υπηρετήσουν την δημοκρατία αλλά και το συμφέρον της πόλης μας.
Η απλή αναλογική στους δήμους πρέπει να αξιοποιείται για να γίνουν μεγάλα έργα στην πόλη μας και όχι προσπάθειες για να αποτραπούν.
Όλοι σχεδόν οι Δήμοι, στις σημερινές συνθήκες, επιλέγουν την μέθοδο της Σ.Ε.Α., ανεξάρτητα από την πολιτική αφετηρία των δημάρχων και τις κατά τόπους παραταξιακές συνεργασίες.
Όσοι επιλέγουν το σκοτάδι και όχι το φως στην πόλη μας, νομίζοντας ότι έτσι τιμωρούν τον Ηλιουπολίτικο λαό, που δεν τους εξέλεξε, θα λάβουν τελικά την απάντηση που τους αξίζει.
Η δημοτική αρχή προχωράει την υλοποίηση του έργου, όπως έχει δεσμευτεί δημόσια, με σεβασμό στον πολίτη και στο πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8 Ιουλίου 2021
Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης