Ηλιούπολη: Απόφαση Δ.Σ. για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

 


ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 114/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 116/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «τροποποίηση της με αριθ. 102/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». 

βλέπε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9C%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A5%CE%99%CE%A4?inline=true

Σύμφωνα με την Απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού ΣΥμβουλίου της 8 Ιουλίου 2021 δεν προσήλθαν οι εξής δώδεκα (12;;;) δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1.Χριστίνα Σερέτη, 2.Αναστάσιος Ζαννιάς, 3.Ιωάννης Γρηγορέας, 4.Παναγιώτης Καρανδρέας, 5.Ταμβάκος Δημήτριος, 6.Δημήτριος Ασβεστάς, 7.Αλέξανδρος  Αμουργιανός, 8.Αθανάσιος Αθανασίου, 9.Αλεξάνδρα Καραχάλιου, 10.Γεώργιος Γιαννόπουλος, 11.Ηλίας Πανταζόπουλος, 12.Φώτιος Χρυσουλάκης,

Κατά την συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 8 Ιουλίου 2021 είχαν αποχωρήσει οι εξής (13;;;) δημοτικοί σύμβουλοι  κ.κ. 1. Αναστασία Τσατσούλη, 2. Ζωή Κούλια, 3.Ιωάννης Χιωτέλης, 4.Θωμάς Στυλιάρας, 5.Γεώργιος Σόφης, 6.Αναστάσιος Ευσταθίου, 7.Παναγιώτης Καρανδρέας, 8.Δημήτριος Ταμβάκος, 9.Γαβριήλ Αραμπατζής, 10.Θανάσης Αθανασίου, 11.Αλεξάνδρα Καραχάλιου, 12.Χρήστος Καλαρρύτης, 13.Πέτρος Μανιάτης)

"και δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση και αποχώρησαν κατά την συζήτηση του θέματος... Παναγιώτης Καρανδρέας και Αλεξάνδρα Καραχάλιου... σύμφωνα με την αναρτηθείσα απόφαση..."...

ενώ όπως μας ενημέρωσαν οι παρατηρητικοί αναγνώστες μας ο δημοτικός σύμβουλος Φώτιος Χρυσουλάκης σύμφωνα πάντα με την αναρτηθείσα Απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και δεν προσήλθε στη συνεδρίαση... και υπερψήφισε την εισήγηση...

Επομένως την εισήγηση υπερψήφισαν οι εξής (24;;;) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1.Παναγιώτης Βιδάλης, 2.Ιωάννης Αντζινάς, 3. Κωνσταντίνος Σεφτελής, 4.Ιωάννης Πούλος, 5.Σταύρος Γεωργάκης, 6.Αικατερίνη Χωματά, 7.Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, 8.Μαρίνος Μπασούρης, 9.Αναστάσιος Ζαννιάς, 10.Ιωάννης Γρηγορέας, 11.Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα, 12.Μιχάλης Κουρής, 13. Ανδρέας Τσουκαλάς, 14.Χρήστος Κοκοτίνης, 15.Δημήτριος Ασβεστάς, 16.Απόστολος Κονδύλης,17.Απόστολος Στασινόπουλος, 18.Ηλίας Πανταζόπουλος, 19.Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, 20.Ιωάννα Σκλαβενίτη, 21.Κωνσταντίνος Καλούδης, 22.Παναγιώτης Κόκλας, 23.Μαρία Αγγελή, 24.Φώτιος Χρυσουλάκης

Αναλυτικά:

Ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.12043/11.6.2021 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 άρθρο 94 και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 άρθρα 79 και 82, για την έγκριση της με αριθ. 116/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Τροποποίηση της με αριθ. 102/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο με αριθ. πρωτ. 47532/19-04-21 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, «σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν.4685/2020, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Με την προαναφερθείσα Απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει εγκρίνει τα ακόλουθα: 

1. Πεζοδρόμηση καθ’ όλο το πλάτος τμήματος του ρεύματος καθόδου προς την οδό Κεφαλληνίας έμπροσθεν των εισόδων του 8ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων και εκτροπή της κυκλοφορίας για το εν λόγω τμήμα στο ρεύμα ανόδου προς την οδό Αρχ. Δαμασκηνού. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε με διάνοιξη της διαχωριστικής νησίδας. 

2. Τοπική επέκταση πεζοδρομίου σε συνδυασμό με διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της εισόδου του Δημοτικού κολυμβητηρίου. 

3. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Μεσσηνίας με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού, προκειμένου να εξυπηρετείται η είσοδος-έξοδος των οχημάτων που κινούνται από και προς τους εσωτερικούς χώρους στάθμευσης του κολυμβητηρίου. 

4. Διαμόρφωση διαβάσεων πεζών με υποβιβασμό του κρασπέδου και δημιουργία ραμπών στα πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ επί της οδού Μεσσηνίας. 

5. Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών με υποβιβασμό του κρασπέδου και δημιουργία ραμπών στα πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ επί της οδού Αρχ. Δαμασκηνού. 

6. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος, στα πέριξ των σχολείων οικοδομικά τετράγωνα. 

Τα προτεινόμενα έργα κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη και κυρίως ασφαλή κυκλοφορία αυτοκινήτων, δίκυκλων και πεζών αλλά και για την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των μόνιμων κατοίκων. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση των μαθητών με τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων πέριξ των σχολικών κτιρίων, αποσαφηνίζεται η στάθμευσή τους και δύνανται να διέρχονται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. 

Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο. Από την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρούσας πρότασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου από τον Κ.Α30.7333.0013 για το έτος 2021, στον οποίο έχει προβλεφθεί το ποσό των 40.000,00ευρώ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης. Η υπό μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά, 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν. 4685/2020

 Ομόφωνα Αποφασίζει 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 116/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Τροποποίηση της με αριθ. 102/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Πεζοδρόμηση καθ’ όλο το πλάτος τμήματος του ρεύματος καθόδου προς την οδό Κεφαλληνίας έμπροσθεν των εισόδων του 8ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων και εκτροπή της κυκλοφορίας για το εν λόγω τμήμα στο ρεύμα ανόδου προς την οδό Αρχ. Δαμασκηνού. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε με διάνοιξη της διαχωριστικής νησίδας. 

2. Τοπική επέκταση πεζοδρομίου σε συνδυασμό με διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της εισόδου του Δημοτικού κολυμβητηρίου. 

3. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Μεσσηνίας με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού, προκειμένου να εξυπηρετείται η είσοδος-έξοδος των οχημάτων που κινούνται από και προς τους εσωτερικούς χώρους στάθμευσης του κολυμβητηρίου. 

4. Διαμόρφωση διαβάσεων πεζών με υποβιβασμό του κρασπέδου και δημιουργία ραμπών στα πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ επί της οδού Μεσσηνίας. 

5. Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών με υποβιβασμό του κρασπέδου και δημιουργία ραμπών στα πεζοδρόμια για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ επί της οδού Αρχ. Δαμασκηνού.

6. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος, στα πέριξ των σχολείων οικοδομικά τετράγωνα. 

Τα προτεινόμενα έργα κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη και κυρίως ασφαλή κυκλοφορία αυτοκινήτων, δίκυκλων και πεζών αλλά και για την διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των μόνιμων κατοίκων.Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση των μαθητών με τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων πέριξ των σχολικών κτιρίων, αποσαφηνίζεται η στάθμευσή τους και δύνανται να διέρχονται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. 

Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο.Από την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρούσας πρότασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου από τον Κ.Α. 30.7333.0013 για το έτος 2021, στον οποίο έχει προβλεφθεί το ποσό των 40.000,00ευρώ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης. Η υπό μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.