Υπάρχουν λόγοι για εμπεριστατωμένη προσφυγή κύριοι της αντιπολίτευσης;

 

Το πρόβλημα του ελλιπούς ηλεκτροφωτισμού της πόλης γνωστό πολλά χρόνια.

Η επίλυσή του δύσκολη εξίσωση.

Επί Δημαρχίας Βασίλη Βαλασόπουλου  θυμόμαστε και μια Απόφαση που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A8481%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%96%CE%919%22&page=0

Επί Δημαρχίας Γιώργου Χατζηδάκη, πρόσφατα αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Απόφαση 240/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A14%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A901?inline=true περί έγκρισης ή μη μελέτης σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης. 

Με 5 θετικές ψήφους, των δημοτικών συμβούλων της Διοίκησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εγκρίθηκε η μελέτη σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης και πήρε το δρόμο της υλοποίησης.

Συζήτηση - Ενημέρωση για τη μελέτη Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης, το 1ο θέμα της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης, 8 Ιουλίου 2021. Αφού έχει λήξει και η προθεσμία για προσφυγή μας επισημαίνουν κάποιοι φίλοι.

Μέχρι λοιπόν τη συνεδρίαση της Πέμπτης που θα υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση και επειδή ακούμε και διαβάζουμε για αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και άλλα τέτοια ωραία εμείς ένα ερώτημα θέτουμε προς τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Υπάρχουν λόγοι για εμπεριστατωμένη προσφυγή κύριοι της αντιπολίτευσης; 

Θα προχωρήσετε σε κατάθεση προσφυγής;

Γιατί από ωραία και πολλά λόγια, από επαναστατική γυμναστική έχουμε χορτάσει.