Κουαρτέτο προσφυγών – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης.

 

Γαβριήλ Αραμπατζής, Χρήστος Κοκοτίνης και Στάθης Ψυρρόπουλος (κατά σειρά πρωτοκόλλου κατάθεσης) οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι που κατέθεσαν προσφυγή κατά  της απόφασης 240/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης περί "Έγκρισης ή μη μελέτης σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης" και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας  ενώ το ρεπορτάζ  συνεχίζεται.

Ωστόσο έκπληξη θεωρείται η 4η προσφυγή που έχει άρωμα γυναίκας και αποτελεί μια 10σέλιδη πολιτική παρέμβαση.

Eνδιαφέρουσα λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

Υπενθυμίζουμε:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/167/οικ.13250/28.06.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Συζήτηση-Ενημέρωση για τη μελέτη Βιωσιμότητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης.


2.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (6η), έτους 2021.


3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η), έτους 2021.


4.Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2021.


5.Παράταση συμβάσεων εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του υποέργου 1 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης με κωδ. πράξης /ΜΙS (ΟΠΣ):5001921.


6.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


7.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμού 18/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής από την Περιφέρεια Αττικής του έργου με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα».


8.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 116/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Τροποποίηση της με αριθ. 102/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την μετατροπή τμήματος της οδού Μεσσηνίας από την συμβολή της με την οδό Αρχ. Δαμασκηνού έως την συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».