Ανακοίνωση Eπιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ηλιούπολης.


 

H Eπιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ηλιούπολης,

Εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τα πρόσφατα φαινόμενα γυναικοκτονίας, ενδοοικογενειακής βίας και ανθρώπινης εκμετάλλευσης και καταγγέλλει αυτές τις συμπεριφορές.

Ταυτόχρονα διακηρύσσει την απόφασή της να αγωνιστεί με κάθε τρόπο για την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων. Σχετικά με το περιστατικό της πόλης μας εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το θύμα υφίστατο κακοποίηση από τα 11 χρόνια του έως τα 19 και αυτό δεν έγινε αντιληπτό από κανένα φορέα που είχε επαφή με το θύμα. 

Πέραν από την ενημέρωση για τις δυνατότητες καταγγελίας και νομικής και ψυχολογικής στήριξης των θυμάτων θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι πώς τόσα χρόνια δεν κατορθώθηκε να αναπτυχθούν συνθήκες εμπιστοσύνης , ώστε τα θύματα να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. 

Είναι αυτονόητο ότι καμία αντιμετώπιση δεν είναι δυνατή αν τα θύματα, με απόλυτη εγγύηση της προστασίας τους, δεν μιλούν ,και το περιβάλλον, συγγενικό, σχολικό, φιλικό δεν παρατηρεί, δεν «βλέπει» και δεν καταγγέλλει. 

Πρώτο μας μέλημα επομένως είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες και όρους εμπιστοσύνης, ώστε τα θύματα να μιλήσουν για να υπάρξει βοήθεια. Το σύνθημα «δεν είσαι μόνη» πρέπει να γίνει πράξη και βίωμα.

Έτσι, η Επιτροπή έχει προχωρήσει ήδη στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και τη λειτουργία βοηθητικά Ειδικής Γραμμής Στήριξης καθώς και Ιστοσελίδας Ενημέρωσης. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι πάντα υπάρχουν στη διάθεση των δημοτών οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου, οι κοινωνικές δηλαδή υπηρεσίες του Δήμου μας, ενώ στα Σχολεία της πόλης έχει συμφωνηθεί από το 2020 συνεργασία με το Χαμόγελο του παιδιού ( τηλ.1056) για την παροχή κάθε βοήθειας σε ανάλογο θέμα.

Εκτός όμως από αυτά, σε τέτοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα στα περιστατικά φονικής βίας που καταλήγει σε γυναικοκτονία ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει για την ανάπτυξη δομών που θα στηρίζουν την οικογένεια αλλά και το σχολείο στον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο, ιδιαίτερα στη μικρή ηλικία των ατόμων. 

Οι συμπεριφορές αυτές δεν παρουσιάζονται ως κεραυνός εν αιθρία αλλά είναι κυρίως αποτέλεσμα επιρροής περιβάλλοντος, προτύπων και αρχών-τρόπων διαπαιδαγώγησης. 

Απαιτούνται συνεπώς παρεμβάσεις στα σχολικά προγράμματα από τα προνήπια ακόμη για την έμπρακτη εκμάθηση της ισότητας των φύλων, τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων τουλάχιστον κατά συγκρότημα σχολείων, ώστε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τα καθημερινά προβλήματα να συζητούνται και να αντιμετωπίζονται με ενδεδειγμένο τρόπο. 

Κυρίως όμως χρειάζεται ευαισθητοποίηση όλων στις ενδείξεις, γιατί οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι πιθανόν ενδείξεις μελλοντικών προβλημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι που υφίστανται κακοποίηση κάθε είδους, επομένως και παιδιά και γονείς, πρέπει να μπορούν να βρουν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να εμπιστευθούν και να μιλήσουν. Εμείς ξεκινούμε ως Συμβούλιο αρχικά εκστρατεία ενημέρωσης με σκοπό να ζητηθεί η βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί. 

Ο αριθμός 15900 πρέπει να είναι γνωστός σε όλες τις γυναίκες. 

Συγχρόνως σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας προχωρούμε στη δημιουργία των απαιτούμενων υποστηρικτικών δομών και σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις. Πρέπει η έμφυλη βία να μας βρει όλους αποφασιστικά μαχητικούς απέναντι της, αλλά πρέπει συγχρόνως και οι γονείς να προβληματιστούμε για τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τα στερεότυπα που έμπρακτα τους μεταφέρουμε. 

Μπορεί και στον τομέα αυτόν να υπάρξει βοήθεια και αυτό θα επιδιώξουμε μετέχοντας στη διαβούλευση σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Αικατερίνη Χωματά
Αντιδήμαρχος Παιδεί
ας