Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (20.08.2021).Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών Πάρνηθος και Ερρίκου Σλήμαν.