Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Απογραφείς στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

 


2021 – Έτος Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Απογραφείς στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021). 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ιδιώτες, άνεργοι (δίχως να μεταβάλλεται το νομικό καθεστώς των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ), υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Έργο των Απογραφέων, σύμφωνα με το Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ 17/ Α’/ 5-2-2021), είναι η διανομή στα νοικοκυριά ενημερωτικού φυλλαδίου με τον «κωδικό απογραφής» για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών, η παρακολούθηση της πορείας της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής των απογραφόμενων στην περιοχή ευθύνης τους και η υποστήριξή τους με παροχή διευκρινίσεων και τέλος, η διενέργεια συνέντευξης με τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου για τα νοικοκυριά και τις συλλογικές κατοικίες που δεν θα αυτοαπογραφούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι υγιείς, με καλή φυσική κατάσταση, να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικού υπολογιστή, σταθερού ή φορητού), ενώ των εργασιών τους θα προηγηθεί σχετική εκπαίδευσή τους από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο συνολικός αριθμός των Απογραφέων αγγίζει τους 60.000 και αφορά σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

Συνημμένα σας αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 27/08/2021 – 27/09/2021

Αναλυτικές Πληροφορίες / ηλεκτρονικές αιτήσεις: https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum-1


Ελληνική Στατιστική Αρχή

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου