Τα επτά (7) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης(19.08.2021).
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/175/οικ.15910/9.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με τα εξής θέματα:

1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών στη συμβολή των οδών Παπανδρέου 33(πρώην Φιλίας των Λαών), Ιωαννίνων 4, Γλάδστωνος 3 & Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Ο. Τ. 252 στο Δήμο Ηλιούπολης Ν. Αττικής.


2.Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον «Φάκελο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030».


3.Διάθεση θέσεων μαθητείας στο μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ.


4.Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.


5.Έγκριση ή απόρριψη επιστροφής χρηματικού ποσού από αγορά οστεοθήκης.


6.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


7.Εξαίρεση κλίμακας πρόσβασης από κατεδάφιση επί της οδού Νεύτωνας 58.