Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 οι Δημαιρεσίες για την εκλογή νέων θεσμικών συλλογικών οργάνων σε Δήμους και Περιφέρειες.

 


Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (87 ΑΠ: 59646/20-8-2019) με τίτλο «Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια».

Στην Β’ παράγραφο με τίτλο "Διαδικαστικά ζητήματα εκλογής", αναφέρεται συγκεκριμένα :ΥΓ: Στην φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης.