Δήμος Ηλιούπολης: Απαλλαγές Τελών Λόγω "COVID-19".Ο Δήμος Ηλιούπολης στέκεται σταθερά στο πλευρό όσων επλήγησαν από την πανδημία «Covid-19», επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους το διάστημα από 6/11/2020 έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και νοικοκυριών και τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής τελών, έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου (https://ilioupoli.gr/services/citycertify), με χρήση των κωδικών taxisnet. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, μπορεί να κατατεθεί εγγράφως στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

Στην απόφαση “15/2021” του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Λήψη μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών», καθορίζονται οι κατηγορίες απαλλαγών τελών και δικαιούχων:

Α. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Απαλλαγή από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος σε όλες τις επιχειρήσεις της πόλης, οι οποίες τελούσαν σε υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ και τον Κωδικό Δραστηριότητάς τους «ΚΑΔ», ως εξής:

  1. Καταστήματα Εστίασης, που παρέμειναν κλειστά από 6/11/2020 έχουν απαλλαγή από Δημοτικά τέλη για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, πλην των καταστημάτων παροχής προϊόντων σε πακέτο (take away).
  2. Γυμναστήρια, απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
  3. Κομμωτήρια, απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για διάστημα δύο (2) μηνών.
  4. Παιδότοποι, απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
  5. Σχολές οδηγών, απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για διάστημα τεσσάρων (4)μηνών.
  6. Λιανεμπόριο, απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη για διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι δηλώσεις για την απαλλαγή του Ανταποδοτικού Τέλους θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή με αίτηση του ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση του ΚΑΔ στο Δημαρχείο .

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣΕ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Απαλλαγή από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος στα νοικοκυριά των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος τους τέθηκε σε υποχρεωτική αναστολή εργασίας για διάστημα τριών (3) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν ηλεκτρονικά ή με αίτησή τους στο Δημαρχείο την απαλλαγή, με προσκόμιση της αναστολής τους στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Γ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

  1. Την μείωση του ετήσιου Τέλους κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά τα 4/12 του ετήσιου Τέλους Κατάληψης.
  2. Την μείωση του ετήσιου Τέλους κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου Περιπτέρων, κατά ποσοστό 50% των τεσσάρων δωδέκατων 4/12 του ετήσιου τέλους.

Η δημοτική αρχή παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, συνομιλεί και συνεργάζεται με τους θεσμούς της πολιτείας, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και κάθε συμπολίτη, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και την επανάκαμψη της τοπικής αγοράς και της κοινωνίας.

 

 

Απόστολος Στασινόπουλος


Αντιδήμαρχος Οικονομικών