ΣΠΑΥ Υμηττός: Tοποθέτηση πλέγματος προστασίας στο παρατηρητήριο πυροφύλαξης Η3 στον τομέα της Ηλιούπολης.

 

Ο ΣΠΑΥ έχοντας ως βασική προτεραιότητα την διευκόλυνση του έργου πυροφύλαξης του Υμηττού και αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά των εθελοντών δασοπροστασίας, συνεχίζει να υλοποιεί σταδιακά εργασίες συντήρησης σε παρατηρητήρια που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, προκειμένου να τα καταστήσει λειτουργικότερα και ασφαλέστερα.
Σειρά είχε το παρατηρητήριο πυροφύλαξης Η3 στον τομέα της Ηλιούπολης όπου συνεργείο του ΣΠΑΥ πραγματοποίησε εργασίες επισκευής και τοποθέτησης πλέγματος προστασίας.