Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (01.10.2021).


 

Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών Φειδίου και Ζηνοδότου.