Τα θέματα της δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (09.09.2021).

 


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/ 179/οικ.16812/30.08.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των σχολείων ενόψη της νέας σχολικής χρονιάς


2. Έγκριση πρακτικής άσκησης από δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ


3. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις


4. Aναμόρφωση προϋπολογισμού (9ην ), έτους 2021


5. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου


Τονίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται, όπως ενδεικτικά:


* θα επιτρέπεται με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]


* θα τηρούνται όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις


* όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προσέρχονται με μάσκα