Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Παρασκευή 17.09.2021) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 έχουν προγραμματιστεί για το Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 459 ως εξής: 

Μονά/Ζυγά οδός: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως: ΤΕΡΜΑ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ.


Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΙΑΣΙΟΥ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΥΠΕΡΕΊΔΟΥ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ από: 07:30 π.μ. έως: 17:00 μ.μ.