Ηλιούπολη: Τέλος Εποχής για 19 θέσεις περιπτέρων...

...των οποίων οι κάτοχοι της άδειας εκμετάλλευσης έχουν αποβιώσει ή έχουν μεταφέρει την άδεια περιπτέρου σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με την Απόφαση 139/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/631%CE%A6%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%997%CE%98?inline=true