Ηλιούπολη: "Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα"...

 

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021


πέριξ του Α' Γηπέδου Ηλιούπολης

ξεσάλωμα... 

κάθε δρόμος και τα έπιπλά του...

Χαριλάου Τρικούπη

Χρυσάφη

Λεωφ. Ηρ. Κωνσταντοπούλου