Ηλιούπολη: Κίνδυνος Ατυχήματος.

 


Αγίας Μαρίνας και Λεωφόρου Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'.

Στη νησίδα της οδού Αγίας Μαρίνας.

Κίνδυνος Ατυχήματος.

Κάποιος αρμόδιος  παράγοντας να πράξει τα δέοντα. Ας είναι και "εθελοντής" ή "άμισθος".