Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (05.10.2021).

 


Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών Πλαπούτα και Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού