Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (12.10.2021) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 517 ως εξής: 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΟΥΣΣΗΣ από κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΡΑΙΒΟΥ από κάθετο: ΚΑΡΑΜΠΑΤΗ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από κάθετο: ΠΡΟΥΣΣΗΣ έως κάθετο: ΜΑΤΖΩΡΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΑΤΙΝΗΣ από κάθετο: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΖΩΡΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από κάθετο: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΤΖΩΡΟΥ από κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 02:30 μ.μ.