Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (15.10.2021).
Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών Πουσουλίδου και Φραντζή Γ.