Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (21.10.2021).

Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των οδών Απόλλωνος και Αναστάσεως.