Ηλιούπολη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021.


 

Σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης που αναρτήθηκε στην Διαύγεια βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9C%CE%94%CE%92?inline=true

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 άρθρα 79 και 82 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, και Ν.4623/2019 άρθρο 5 

Ομόφωνα αποφασίζει 

Εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 από τις 08:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης στη Λεωφόρο Ειρήνης από Παπανδρέου (Νησάκι) μέχρι την πλατεία Εθνικής Αντίστασης και συγκεκριμένα: 

Από τις 10:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους όπου θα αναμένουν τα τμήματα που θα παρελάσουν, δηλαδή Ανδρέα Παπανδρέου από Κανάρια προς Νησάκι, Λεωφόρο Πρωτόπαπα από Ταχυδρομείο προς Νησάκι, αρχή Λεωφόρου Ειρήνης, οδός Πύργου και οδός Ισαύρων. 

Επίσης θα υπάρχει διέλευση εξόδου τμημάτων της παρέλασης στην οδό Μπουμπουλίνας (με κατεύθυνση προς Ελευθερίου Βενιζέλου και προς Μαρίνου Αντύπα) αλλά και στην Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης (πλατεία Εθνικής Αντίστασης – λήξη Παρέλασης υπολοίπων τμημάτων).