Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης - Θα υπάρξει προσφυγή κατά της Απόφασης;

 


Σύμφωνα με την Απόφαση 136/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A3%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%A5-5%CE%A8%CE%94?inline=true  στις 10 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης,

Παρόντα είκοσι τέσσερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. 1.Παναγιώτης Βιδάλης, 2.Ανδρέας Τσουκαλάς, 3.Ιωάννης Αντζινάς, 4.Κωνσταντίνος Σεφτελής, 5.Ιωάννης Πούλος, 6.Σταύρος Γεωργάκης, 7.Αικατερίνη Χωματά, 8.Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Καρανδρέας Παναγιώτης, 10. Μιχαήλ Κουρής, 11.Χρήστος  Κοκοτίνης, 12. Δημήτριος Ασβεστάς, 13.Ιωάννης Χιωτέλης, 14.Απόστολος Στασινόπουλος, 15. Χριστίνα Σερέτη, 16.Μαρίνος Μπασούρης, 17.Αναστάσιος Ζαννιάς, 18.Ηλίας Πανταζόπουλος, 19.Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, 20.Ιωάννα Σκλαβενίτη, 21.Κωνσταντίνος Καλούδης, 22.Παναγιώτης Κόκλας, 23.Μαρία Αγγελή, 24.Φώτιος Χρυσουλάκης 

Απόντα δέκα επτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. οι κ.κ. 1.Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, 2.Χρήστος Καλαρρύτης, 3.Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, 4.Ιωάννης Γρηγορέας, 5.Δήμητρα Κορμά – Γκουτζιάνα, 6.Δημήτριος Ταμβάκος, 7.Απόστολος Κονδύλης, 8.Γαβριήλ Αραμπατζής, 9.Αλέξανδρος Αμουργιανός, 10.Αθανάσιος Αθανασίου, 11.Αλεξάνδρα Καραχάλιου, 12.Αναστασία Τσατσούλη, 13.Ζωή Κούλια, 14.Θωμάς Στυλιάρας, 15. Πέτρος Μανιάτης, 16. Γεώργιος Σόφης, 17.Γεώργιος Γιαννόπουλος 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Βιδάλης, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τις υπ’ αριθ. πρωτ. 20754/29.9.2021, 20755/29.9.2021 και 21186/4.10.2021 επιστολές – αντίστοιχα – των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαρίνου Μπασούρη, Αναστασίου Ζαννιά  και Χριστίνας Σερέτη  με τις οποίες δήλωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους από την δημοτική παράταξη "ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ".

Κατόπιν αυτών, καλείται σήμερα το Σώμα να προβεί στην εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής από την δημοτική παράταξη «ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ», λόγω της ανεξαρτητοποίησης των ανωτέρω δημοτικών συμβούλων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ", κ. Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, είχε υποδείξει εγγράφως ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την παράταξη του τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής. Κατά τη διαδικασία η δημοτική παράταξη "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" (κ. Χιωτέλης) απείχε της ψηφοφορίας. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι παρόντων 24 συμβούλων εψήφισαν 23 (1 αποχή του κ. Χιωτέλη), βρέθηκαν 8 λευκά και 1 άκυρο και τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: 

Από την Παράταξη ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 

 Ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος έλαβε δώδεκα (12) ψήφους 

 Η υποψήφια Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα έλαβε επτά (7) ψήφους 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και η κ. Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα εκλέχθηκε αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από τη δημοτική παράταξη "ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" για τη θητεία έως 6.11.2021. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 136/2021 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Στην φωτογραφία εξωφύλλου ο ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος που εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Θα υπάρξει προσφυγή κατά της Απόφασης;

Αύριο τα νεότερα που λήγει η σχετική προθεσμία υποβολής για προσφυγές...