Ηλιούπολη: Τι συμβαίνει κ. Δήμαρχε με τις μονοδρομήσεις των οδών Απόλλωνος και Αρχιμήδους;

Οι μονοδρομήσεις των οδών Απόλλωνος και Αρχιμήδους, έχουν ενταχθεί στην ισχύουσα έκδοση ΣΒΑΚ (σελ. 38 και 58), και μάλιστα ύστερα από σχετική μελέτη η οποία εκπονήθηκε, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι της οδού Απόλλωνος.

Οι κάτοικοι της οδού Απόλλωνος όπως ενημερωθήκαμε περιμένουν από τον Ιούλιο του 2021 έγγραφη απάντηση όταν επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη, ο οποίος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Σεφτελή, δεσμεύθηκαν προφορικά ότι δεν υπάρχει πρόθεση μονοδρόμησης των οδών Αρχιμήδους και Απόλλωνος εκ μέρους του Δήμου και ότι μέχρι την  Παρασκευή 9.7.2021 θα απαντούσαν εγγράφως, για τον βραχυπρόθεσμο και τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου επί των προαναφερθέντων μονοδρομήσεων και σύμφωνα με την επιστολή που καταθέσαν στο πρωτόκολλο αλλά όπως αναφέρουν σε νέα επιστολή τους  "μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση".

Μήπως από τον Ιούλιο του 2021 έχασε το δρόμο το ταχυδρομικό περιστέρι;;;