Ηλιούπολη: Ο κ. Δήμαρχος γνωστοποιεί ότι ζητά Ειδικό Συνεργάτη.

 


και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση, για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ο/η οποίος/α θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά και θα επικουρεί τον Δήμαρχο με την παροχή συμβουλών Υποστήριξης Επικοινωνίας, παρέχοντας υπηρεσίες ειδικότερα στον επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου σε θέματα που αφορούν την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την ενημέρωση των πολιτών με στόχο τη δραστηριοποίησή τους στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

Περισσότερα εδώ: https://www.ilioupoli.gr/images/pdf/proslipseis/2021/Eidikos_Synergaths_Dhmarhoy_05102021/ar_pr_oik_21350_05_10_2021.pdf