Οι αρμοδιότητες του νέου Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Βλάχου.

Στο πλαίσιο της αριθμ. 864073/Σ.182002/14.10.2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» μεταβιβάζεται στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης Βλάχο Γεώργιο του Παναγιώτη η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όπως προβλέπονται στο άρθρο 47 του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (πλην: α. των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με την παρούσα στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευσταθόπουλο Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου και β. των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων καθώς και υπογραφής των πάσης φύσεως συμβάσεων που αφορούν σε υποθέσεις της ως άνω Δ/νσης) καθώς και λοιπών αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις ως άνω αναφερόμενες Δ/νσεις δυνάμει των κείμενων διατάξεων.


Ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Βλάχος είναι το νέο πρόσωπο στο αυτοδιοικητικό σχήμα της διοίκησης Πατούλη και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του νεοσύστατου τομέα Ανάπτυξης.

ΥΓ: Στην φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης ο κ. Βλάχος εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη απηύθυνε χαιρετισμό και βράβευσε τον Αστροφυσικό και Ακαδημαϊκό κ. Δημήτρη Νανόπουλο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 στο Μέγαρο Μουσικής όπου η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού με αφορμή τους εορτασμούς της έναρξη της Επαναστάσεως πριν 200 χρόνια τιμά την συνεισφορά των Ελλήνων της Διασποράς στην αφύπνιση της Εθνικής Συνείδησης που οδήγησε στην απελευθέρωση μας.