Ηλιούπολη: Ονοματοδοσία στο Θέατρο του Δημαρχείου.

Με αφορμή την απώλεια του μεγάλου συνθέτη των Ελλήνων Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος τροφοδότησε τον Ελληνισμό αλλά και τον κόσμο με ένα τεράστιο πνευματικό έργο. 

Το έργο του αλλά και η στάση ζωής του αποτελούν ανεκτίμητα εφόδια για κάθε άνθρωπο. 

Για τους λόγους αυτούς προτείνω  την ονομασία του Θεάτρου του Δημαρχείου σε Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

Μεταξύ των προτάσεων της δημοτικής αρχής δια του Δημάρχου Ηλιούπολης για ονομασίες δημοτικών μας υποδομών  στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ. που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 112) προκειμένου να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει για λήψη σχετικής απόφασης εντός του Οκτωβρίου.

Πρόεδρος  της Διαπαραταξιακής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Μπαλτάς

  Τα τακτικά μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής  είναι:          

1.Ευστάθιος Ψυρρόπουλος                                        

2.Νεκτάριος Βακάλης                         

3.Γαβριήλ Αραμπατζής                                                                       

4.Ευαγγελία Βοσινάκη                                   

5.Ιωάννης Χιωτέλλης                                     

6.Ιωάννης Νταουλτζής 

7.Πέτρος Μανιάτης