Ηλιούπολη: Συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ.

 


Συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ. θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 112), σύμφωνα με τo άρθρο 8 του Ν. 3463/06 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, με το άρθρο 75 παράγραφος 14 του 3463/06, το Ν. 3852/10, το άρθρο 3 παράγραφος 6 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 30/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος  της Διαπαραταξιακής Επιτροπής είναι ο κ. Γεώργιος Μπαλτάς

   Τα τακτικά μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής  είναι:          

1.Ευστάθιος Ψυρρόπουλος                                        

2.Νεκτάριος Βακάλης                         

3.Γαβριήλ Αραμπατζής                                                                       

4.Ευαγγελία Βοσινάκη                                   

5.Ιωάννης Χιωτέλλης                                     

6.Ιωάννης Νταουλτζής 

7.Πέτρος Μανιάτης