Δήμος Ηλιούπολης: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ., σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/2021, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1.      Αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής

2.      Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής