Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (10.11.2021) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 586 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ απο κάθετο: Λ. Κ. ΗΡΏΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΚΟΠΙΑ απο: Ν0 28 έως κάθετο: Λ. Κ. ΗΡΏΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΠΙΑ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ απο κάθετο: Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Λ. Κ. ΗΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά οδός: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Λ. Κ. ΗΡΩΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΤΙΣΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: Λ. Κ. ΗΡΩΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΙΣΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: Λ. Κ. ΗΡΩΩΝ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ