Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (10.11.2021).

 


Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.

Επί των  Λεωφ. Μ. Αντύπα και Σκρα