Τα δεκαοκτώ (18) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (11.11.2021).Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019,τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/187/ οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα: 

1.Συζήτηση – απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 

2.Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονομασίας οδών, πλατειών, Δημοτικών υποδομών, κ.λπ. 

3.Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2022 

4.Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2022 

5.Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2022 

6.Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2022 

7.Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων Περιπτέρων, έτους 2022

8.Καθορισμός Τελών Κοινοχρήστων χώρων εμποροπανηγύρεων, έτους 2022 

9.Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2022 

10.Εισήγηση στο ΔΣ για λήψη απόφασης για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025» της Περιφέρειας Αττικής 

11.Παράταση μισθώσεων 23ου και 9ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης 

12.Αντικατάσταση Αντιπρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

13.Αντικαταστάσεις μελών στο Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

14.Αντικαταστάσεις μελών στο Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

15.Αντικαταστάσεις μελών στο Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ» 

16.Αντικαταστάσεις μελών στο Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ» 

17.Παραχωρήσεις ή μη σχολικών χώρων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς σε φορείς του Δήμου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

18.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις