Ηλιούπολη: Έχει χαθεί η μπάλα - Ποιος υπογράφει τι...Συσσωρεύονται τα προβλήματα και οι εκκρεμμότητες που αφορούν την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Μεγάλες οι καθυστερήσεις ακόμη και για απλά θέματα καθημερινότητας. 

Φαίνεται πως κάποιοι έχουν χάσει την μπάλα. Ούτε μια απλή μονοδρόμηση δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Και ας υπάρχει καθημερινά κίνδυνος ατυχήματος.

"Μελέτη που έχει να κάνει με ζητήματα για το περιβάλλον έρχεται με εισηγητικό που υπογράφει η Τεχνική Υπηρεσία ενώ το θέμα του ηλεκτροφωτισμού ήρθε με εισηγητικό που υπογράφουν από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, υπάρχει και το τμήμα προγραμματισμού που νομίζω ότι θα ήταν το αρμόδιο να εισηγηθεί και να εξετάσει αυτό το θέμα αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει τα θέματα η σημερινή διοίκηση" ανέφερε μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του σήμερα ο κ. Γαβριήλ Αραμπατζής - "Η Πόλη που θέλω" στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης κατά την συζήτηση του 1ου θέματος περί "Εισήγησης στο ΔΣ για λήψη απόφασης για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025» της Περιφέρειας Αττικής".

.