Γιώργος Χατζηδάκης - Δήμαρχος Ηλιούπολης: "Απογράφομαι στην Ηλιούπολη, στηρίζω την πόλη μου".Αγαπητοί φίλοι, συμπολίτισσες και συμπολίτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, με ιδιαίτερη αξία για την τοπική κοινωνία, αφού από αυτήν εξαρτάται η διαμόρφωση πολιτικών για το μέλλον της πόλης και ο σχεδιασμός νέων έργων καθώς αποτελεί το ισχυρότερο κριτήριο για το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου από την πολιτεία, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Αυτή η διαδικασία, που διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια στη χώρα μας, φέτος εκτελείται με τον πιο σύγχρονο τρόπο, που συνδυάζει την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφιακή αυτο-απογραφής και καταγραφής με την φυσική επίσκεψη εξουσιοδοτημένου απογραφέα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αυτo-απογραφής, ορίζει ότι:
- Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει στην κατοικία μας έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο, που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας μας.
- Στη συνέχεια ένα μέλος του νοικοκυριού μας, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του «Τaxis», μπορεί να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
- Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν το κατορθώσουν μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου 2021, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.
Καλούμε τους κατοίκους της Ηλιούπολης να ανταποκριθούν θετικά και να συμμετάσχουν μαζικά, ώστε να καταγραφεί ο πραγματικός πληθυσμός και όχι ο πλασματικός λόγω της παραδοσιακής συνήθειας απογραφής - για συναισθηματικούς λόγους - στους τόπους καταγωγής μας.
Στις σημερινές συνθήκες ακόμη πιο απαραίτητη είναι η χρηματοδοτική ενδυνάμωση του Δήμου μας, ώστε να είναι σε θέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενός σύγχρονου τεχνικού προγράμματος για την συντήρηση και την βελτίωση της πόλης και την εκτέλεση έργων για νέες δημοτικές υποδομές.
Κατανοητή η νοσταλγία για τον τόπο καταγωγής, αλλά στις σημερινές συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, προέχει η αναγκαιότητα δημιουργίας των βέλτιστων συνθηκών για την πόλη που ζούμε, με την ρεαλιστική καταμέτρηση όλων όσων ζούμε πραγματικά στην Ηλιούπολη.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα και ότι θα συμβάλλουμε όλοι μαζί, ώστε «να μετρηθούμε σωστά», για το κοινό μας καλό, δίνοντας δύναμη στην Ηλιούπολη.
16 Νοεμβρίου 2021
Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης