Ηλιούπολη: Κίνδυνος Ατυχήματος.

 


Άλλη μια ομορφιά της πόλης μας σήμερα.

Πεζοδρόμιο επί της οδού ΑΡΚΑΔΙΟΥ. Στα κεντρικά δηλαδή. 

Κίνδυνος Ατυχήματος...