Ηλιούπολη: Αλλαγές στις συνθέσεις των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.

 

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 179/2021 αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ:  https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9D%CE%99%CE%9D?inline=true

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».  

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 178/2021 αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%A5%CE%9E%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%96%CE%999?inline=true

Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 177/2021 αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9F%CE%91%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A8%CE%9C3?inline=true

Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

Η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 175/2021 αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A92%CE%A4%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%99?inline=true